Ka-V-As

Een initiatief van Zonta Drenthe

Het fonds Kans voor Vrouwen in Assen (Ka-V-As) is een initiatief van Zonta Drenthe. 
Ka-V-As is in feite een voortzetting van het fonds Krijg een Kans (KeK) dat een aantal jaren actief was in de gemeenten Assen en Midden Drenthe.

Zonta Drenthe maakt deel uit van Zonta International, een wereldwijde service-organisatie van vrouwen met een zelfstandige of leidinggevende positie in verschillende beroepen. Zonta komt op voor gelijke rechten voor vrouwen en stelt zich ten doel de positie van de vrouw wereldwijd te verbeteren.

Met de start van een fonds in eigen beheer wil Zonta Drenthe actief en heel concreet in de gemeente Assen haar doelstelling vormgeven.

Zonta Drenthe is verantwoordelijk voor de PR van haar fonds Kans voor Vrouwen in Assen. 

 


Ka-V-As

Beoordelingscommissie

De kracht van het fonds Ka-V-As is de lokale betrokkenheid en de korte lijnen. Zonta Drenthe benoemt voor de uitvoering van haar fonds een beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie bestaat uit 4 vrouwen. Minimaal 2 vrouwen zijn actief lid van Zonta Drenthe. De andere leden worden benoemd op basis van affiniteit met de inhoud van het fonds.

De penningmeester van Zonta Drenthe is geen lid van de beoordelingscommissie, zij voert op verzoek van de beoordelingscommissie de betalingen van een aanvraag uit.

Zonta Drenthe heeft een reglement  vastgesteld aan de hand waarvan de beoordelingscommissie haar werkzaamheden kan verrichten. Gehouden aan dit reglement handelt de beoordelingscommissie verder zonder last of ruggespraak met Zonta Drenthe.

De leden van de beoordelingscommissie zijn tevens gehouden aan de afspraken die zijn beschreven in een privacyreglement inzake het waarborgen van de anonimiteit van de aanvragers.

De beoordelingscommissie hoort jaarlijks in september van Zonta Drenthe hoeveel geld er voor het komende jaar voor het fonds Ka-V-As beschikbaar is.

Jaarlijks legt de beoordelingscommissie in juli verantwoording af aan Zonta Drenthe in de vorm van een jaar- en financieel verslag.

De beoordelingscommissie onderhoudt een goed netwerk in de gemeente Assen. Zo mogelijk maakt zij gebruik van de ervaringen en adviezen van welzijnsorganisaties in Assen. 

Jaarlijks wordt een nieuwsbrief uitgegeven. Met de nieuwbrief informeert het fonds betreffende welzijnsorganisaties in Assen, de pers en de leden van Zonta Drenthe.

De zittingsduur van de commissieleden is niet bepaald. 

De commissie is onbezoldigd.

Per 2024 bestaat de beoordelingscommissie van Ka-V-As uit de volgende leden:

·      Grieta Koster

·      Ria Wiegman
·      Karin Meppelink, secretaresse 

 

Ka-V-As

Beheer en administratie 

 Alle gegevens worden beheerd door het secretariaat van het fonds. Alle correspondentie over de aanvragen loopt via het secretariaat.

De privacywetgeving wordt in acht genomen. Het privacyreglement is op te vragen bij het secretariaat.

 

Hoe waarborgen we de anonimiteit van de aanvragers?

  • Aanvragen worden door het secretariaat geanonimiseerd voordat de aanvraag wordt besproken in de beoordelingscommissie.
  • De contacten tussen de beoordelingscommissie en de aanvrager beperken zich tot 1 of 2 personen uit de beoordelingscommissie die tijdelijk over de volledige gegevens kunnen beschikken.
  • Ook in de verdere verslaglegging worden geen herleidbare persoonsgegevens vastgelegd tenzij de aanvrager hiervoor expliciet een akkoord heeft gegeven. Bijvoorbeeld als men na evaluatie heeft aangegeven dat men in de nabije toekomst wel een rol wil vervullen in de PR van het fonds.
  • De leden van de beoordelingscommissie onderschrijven het uitgangspunt van de commissie waarin afspraken zijn gemaakt over het niet communiceren naar buiten over gegevens van aanvragers.

 

Ka-V-As

Historie 

Het fonds Ka-V-As is een voortzetting van de Stichting Krijg een Kans. Deze stichting is in 2011 opgericht als een initiatief van Zonta Rond de Reest.
Zonta is een wereldwijde service-organisatie van vrouwen met een zelfstandige of leidinggevende positie in verschillende beroepen. Zonta komt op voor gelijke rechten voor vrouwen en stelt zich ten doel de positie van de vrouw wereldwijd te verbeteren.

 

In 2015 hebben leden van Zonta Drenthe zich bij de Stichting Krijg een Kans aangesloten. Vanaf dat moment konden ook vrouwen uit de gemeenten Assen en Midden Drenthe een  beroep doen op een donatie uit het fonds Krijg een Kans.

In 2020 is in goed overleg met Zonta Rond de Reest door Zonta Drenthe besloten om de doelen van Krijg een Kans in Assen als zelfstandig fonds voort te zetten onder de naam: Kans voor Vrouwen in Assen: Ka-V-As. 

 

 

SPONSOREN

Om in staat te zijn de vrouwen te ondersteunen is het Ka-V-As fonds afhankelijk van de financiële bijdragen van Zonta Drenthe, van sponsoren en giften.
Door sponsor of gever te worden laat u uw betrokkenheid bij het werk van het fonds blijken en helpt u mee de kansen van de betrokken vrouwen te verbeteren!
Sponsoren kunnen zich melden via het email adres: 

 [email protected] 


Nieuwsbrief