Ervaringsverhalen

Een langgekoesterde droom

Een alleenstaande vrouw heeft sinds haar 19e één droom: vroedvrouw worden. In haar leven kreeg zij niet eerder de kans een HBO-studie te volgen. Nu haar kinderen zelfstandig zijn, wil zij haar droom alsnog waarmaken. Zij komt niet in aanmerking voor studiefinanciering en leeft van een bijstandsuitkering. Mede dankzij een bijdrage van 
Ka-V-As in de kosten van het eerste jaar is mevrouw gestart met de voltijd studie verloskunde en heeft zij na 1 jaar de propedeuse gehaald. 

Zij schrijft ons na haar propedeuse: “Uw bijdrage heeft me een positieve impuls gegeven. Het werkt motiverend en mentaal/moreel zeer steunend als mensen in je plan geloven en achter je staan”.

 

Angsten de deur uit

Een jonge vrouw heeft al jaren last van angsten en heeft moeite om alleen de deur uit te gaan. Ze wil heel graag haar angsten overwinnen en weer zelfstandig dingen gaan ondernemen. Door middel van sport en individuele begeleiding hoopt zij weer in staat te zijn om sociale contacten aan te gaan en haar angsten te overwinnen.  

Ka-V-As betaalt een individueel begeleidingstraject bij de sportschool. Langzamerhand krijgt zij weer grip op haar leven.

 

Meer kans op de arbeidsmarkt

Een ambitieuze buitenlandse vrouw wil ook in Nederland graag als logistiek medewerker aan de slag. Doordat zij de Nederlandse systemen en programma’s niet kent, lukt het maar niet om een baan te vinden.  

Ka-V-As betaalt een deel van een opleiding tot logistiek management waardoor haar kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. 

 

Verhuizing

Mevrouw heeft in het verleden te maken gehad met huiselijk geweld. Hierdoor heeft zij lichamelijke klachten. Ze wil graag verhuizen om haar leefomgeving te verbeteren. In haar huidige woning voelt zij zich niet veilig. Haar nieuwe huis is een aangepaste woning en het ziekenhuis is binnen bereik voor de behandeling van haar klachten.  

Ka-V-As betaalt de kosten van de verhuizing. Op haar nieuwe plek kan mevrouw haar leven een nieuwe, positieve wending geven. 

 

Als ervaringsdeskundige aan het werk

Zowel de echtgenoot als twee kinderen van mevrouw X hebben ADHD. Het drukke gezin gaf haar tot nu toe niet de ruimte om zelf aan het werk te gaan. Als ervaringsdeskundige ziet zij kansen om mensen in een vergelijkbare situatie te helpen hoe hiermee om te gaan. Een MBO-studie Coaching stelt haar in staat om als een formeel erkende coach te gaan fungeren en als zodanig actief de arbeidsmarkt te betreden.  

Ka-V-As betaalt de kosten van de studie.

 

Groepslessen

Een jonge vrouw komt nauwelijks haar huis uit. Haar partner is opgenomen en ze heeft geen geld voor sociale activiteiten buiten de deur. Graag zou zij meer sociale contacten opdoen in combinatie met het ontwikkelen van een gezondere leefstijl. Dit is mogelijk in de sportschool waar zij naast individuele training ook kan deelnemen aan groepslessen. Op deze manier kan zij mensen ontmoeten en werken aan een gezondere leefstijl. Hopelijk draagt dit bij aan een positiever zelfbeeld.  

Ka-V-As betaalt een jaarabonnement van de sportschool. 

 

Type/computercursus op maat 

Mevrouw komt uit Afghanistan en volgt al enige jaren via Humanitas Nederlandse les op de taaloefenwerkplaats. Zij praat al vrij goed Nederlands en zou dolgraag een type/computercursus willen volgen. Haar wens is telefoniste of receptioniste te kunnen worden. Voor een cursus in groepsverband is haar Nederlandse taal nog op onvoldoende niveau.  

Ka-V-As regelt en betaalt een individuele type/computercursus. Na 13 lessen slaagt mevrouw met glans. 

 

Een klein beetje terugkeren in het arbeidsproces 

Een van de aanvraagsters is 85%-100% afgekeurd en heeft een WAO/WIA uitkering. Om het gevoel van eigenwaarde terug te krijgen, nuttig te zijn en haar netwerk te vergroten wil ze graag een klein beetje terugkeren in het arbeidsproces. Het doen van vrijwilligerswerk lost deze problemen onvoldoende op.

Ondanks haar lichamelijke handicaps is mevrouw een handige naaister en her-stoffeert ze meubeltjes. Hier ziet zij kansen om weer iets te betekenen in het arbeidsproces. Een technische bijscholing en de aanschaf van goed gereedschap zijn voorwaarden om met haar handicap deze hobby meer professioneel te gaan uitvoeren. Onvoldoende financiële middelen maken dit echter voor haar onmogelijk.  

Ka-V-As betaalt de cursus en de aanschaf van gereedschap.

 

Aanschaf laptop 

Mevrouw met ICT-achtergrond en zeer actief als vrijwilligster raakte bij een inbraak haar laptop kwijt. Door het wegvallen van deze vorm van communicatie kon zij haar werk niet meer goed uitvoeren. Het contact met anderen viel weg en mevrouw raakte steeds verder in een isolement. Ka-V-As droeg een steentje bij aan de aanschaf van een nieuwe laptop. 

 

Portretschilderen 

Vanwege een ongeval heeft een jonge vrouw niet aangeboren hersenletsel opgelopen. Dit betekende een ommekeer in haar leven. Voor haar gevoel raakte ze alles kwijt. Haar opleiding moest ze beëindigen en een baan was geen optie meer. Op de dagbesteding kwam zij in aanraking met kunst en met name portretschilderen werd haar grote passie. Door zich te kunnen ontwikkelen op het gebied van kunst, kreeg ze haar gevoel van eigenwaarde weer terug. Er gaat een hele nieuwe wereld voor haar open. 

 

Deelname aan atelier Antroposofie voor ouders en opvoeders

Mevrouw wil zich graag verdiepen in het antroposofisch onderwijs en gedachtengoed, zodat zij haar zoontje op die manier kan volgen en begeleiden in het onderwijs. Daarnaast kan zij zo in contact komen met andere ouders die zich bezig houden met antroposofisch onderwijs. Mevrouw heeft de scholing als een verrijking ervaren. 

 

 


 

Zadenbieb

Met behulp van een donatie van Kavas is de zadenbieb in de bibliotheek van de Nieuwe Kolk te Assen opgezet