Ka-V-As

AANVRAAGPROCEDURE  

 • De aanvrager/begunstigde en eventuele tussenpersoon dienen de aanvraag per mail in. Kijk naar het aanvraagformulier om te zien welke gegevens we nodig hebben.
 • De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag na binnenkomst zorgvuldig aan de hand van de digitaal aangeleverde aanvraag.
 • De beoordelingscommissie kan desgewenst een mondelinge toelichting vragen aan de aanvrager/begunstigde en/of de betrokken tussenpersoon.
 • De beoordelingscommissie kan bij toekenning van de financiële donatie aanvullende voorwaarden voorschrijven.
 • De beoordelingscommissie honoreert de aanvraag als zij voldoende vertrouwen heeft in een kans van slagen. 
 • Bij niet volledige aanvragen neemt de beoordelingscommissie contact op met de aanvraagster. 
 • Besluitvorming over de aanvraag wordt in principe binnen 4 weken na dagtekening gerealiseerd.
 • Indien een aanvraag wordt gehonoreerd ontvangen de aanvrager/begunstigde en de tussenpersoon hiervan schriftelijk bericht via de mail.
 • Indien een aanvraag niet wordt gehonoreerd ontvangen de aanvrager/begunstigde en de tussenpersoon  hiervan schriftelijk bericht. 
 • Aan het in behandeling nemen van een aanvraag en het afwijzen van een aanvraag kan door de aanvrager geen enkel recht worden ontleend c.q. er kan niet tegen in beroep worden gegaan. 
 • De ontvangen nota ’s worden in principe binnen 10 werkdagen betaald. 


Ka-V-As

HOE 

 •    Lees eerst de voorwaarden en de toelichting op deze website. 
 •    Zie het aanvraagformulier en beantwoord de vragen zo zorgvuldig mogelijk. 
 •    Stuur de aanvraag digitaal naar [email protected]