Ka-V-As

D O E L

Het fonds ‘Ka-V-As: Kans voor Vrouwen in Assen’ stelt zich ten doel om vrouwen individueel of in groepsverband te stimuleren in hun ontwikkeling en zelfontplooiing. Met als resultaat dat ze weer het gevoel hebben dat ze meedoen, dat ze erbij horen.

Zonta Drenthe beoogt met dit fonds dromen van vrouwen in Assen waar te maken. We willen vrouwen in onze directe omgeving een nieuwe kans geven in hun persoonlijke ontwikkeling naar werk of zelfontplooiing. Uiteraard geldt ook de voorwaarde dat de aanvraagster zelf niet in de kosten kan voorzien.Ka-V-As

V O O R  W I E

Het gaat om vrouwen die binnen de gemeente Assen wonen en zich in een sociaal isolement bevinden (veroorzaakt door bijvoorbeeld weinig inkomen, geen werk, lage opleiding waardoor minder kansen, chronische ziekte, geen sociaal netwerk).


Ka-V-As

W A T

Het Ka-V-As fonds biedt de mogelijkheid van een eenmalige financiële donatie tot maximaal € 500 bijvoorbeeld om een cursus te doen, materialen/gereedschappen te kopen en/of te huren, voor een lidmaatschap. 

Het geld wordt ingezet om vrouwen een praktisch steuntje in de rug te geven, hen te stimuleren een volgende stap in hun leven te zetten met de bedoeling om hun positie te verbeteren. Bijvoorbeeld door eigen inkomsten te gaan genereren of hun zelfvertrouwen te vergroten waardoor ze buitenshuis weer initiatieven gaan ontplooien. Er wordt geen geld gegeven maar de rekening van de gewenste activiteit en/of middel wordt rechtstreeks vanuit het fonds betaald.


Ka-V-As

W A N N E E R

Ka-V-As biedt hulp aan die aanvragen die niet via andere hulpverleningsbronnen bekostigd kunnen worden.

Uiteraard ook alleen als de aanvraagster zelf niet in staat is de kosten te betalen; als norm houden we ongeveer 120% van het minimumloon aan, maar we bekijken de situatie steeds per geval.

Ka-V-As 

en 

Zonta Drenthe

Ka-V-As wordt mogelijk gemaakt door Zonta Drenthe

Zonta Drenthe

Zonta Drenthe is een serviceclub van actieve en ambitieuze vrouwen met een zelfstandig of leidinggevende positie in beroep of bedrijf. Zonta Drenthe is onderdeel van Zonta International. 
Alle Zontaclubs en Zonta International 

werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld.

 

Zonta komt op voor gelijke rechten van vrouwen, biedt hulp aan kansarme vrouwen en stimuleert actieve deelname van vrouwen aan de maatschappij en het beroepsleven. 

 

Kans voor Vrouwen in Assen

Stelt zich ten doel om vrouwen individueel of in groepsverband te stimuleren in hun ontwikkeling en zelfontplooiing.

Zonta ondersteunt vrouwen in Assen

Voor wie

Het gaat om vrouwen die zich in een sociaal isolement bevinden (door bijvoorbeeld weinig inkomen, geen werk, lage opleiding waardoor minder kansen, chronische ziekte, geen sociaal netwerk) en wonen in de gemeente Assen. Zie ook de ervaringsverhalen.

Wanneer

Ka-V-As biedt hulp aan die aanvragen die niet via andere hulpverleningsbronnen bekostigd kunnen  worden. 

Uiteraard ook alleen als de aanvraagster zelf niet in staat is de kosten te betalen; als norm houden we ongeveer 120% van het minimumloon aan, maar we bekijken de situatie steeds per geval. 

Hoe aanvragen

Lees de voorwaarden en de toelichting op deze website. Stuur een mail met je aanvraag en vul de gegevens in zoals vermeld op het aanvraagformulier. Laat open wat je niet direct weet.

Stuur de aanvraag, alleen of met een intermediair naar:  

[email protected] 

 

mooi bedrag voor Ka-V-As

Meer weten?

Heb je een vraag of wil je meer weten over samenwerken? Ik hoor graag van je!